Biography

Dan Marginean was born in Romania where he also began studying piano at the age of ten. He graduated with the highest mark from the “Gh. Dima” Music Academy in Cluj-Napoca, where his teachers included Adriana Bera, Daniel Goiti, Silvia Sbarciu and many others.

In 2010 Dan won a Romanian Governmental Scholarship to complete his Undergraduate studies at the Royal College of Music, London. In July 2012 he graduates with Distinction, being guided in his studies by Niel Immelman (Principal Study - Piano) and Elizabeth Burley (Related Study -  Accompaniment).

Also in RCM, Dan did a joint course in conducting, an older passion of his.

In May 2012, Dan was offered a Swiss Governmental Scholarship to continue his Masters studies at the Haute École de Musique de Lausanne under the guidance of Professor Jean-François Antonioli. While studying at the HEMU, Dan continued his studies in conducting and took a joint course in historical instruments – Harpsichord.

Dan is the laureate of several national and international piano competitions, such as: “Pro Piano”, Bucharest, “J.S.Bach”, Cluj-Napoca, “W.A.Mozart”, Targoviste, “George Georgescu”, Tulcea and winner of prizes in many others: “Sigismund Toduta”, Cluj-Napoca, “Schumann Song Competition”, London (Accompanist Prize), “Lions Club Musikpreis”, Germany and several times prize winner of National Romanian Olympics of Music.

Through the years, Dan has performed recitals at The Romanian Athenaeum, Radio Hall in Cluj-Napoca and given concerts in France, Switzerland, Germany, Austria, Spain, Italy, Poland, South Africa and throughout UK, some of which broadcasted live. He also took part in Master Classes around Europe with professors such as Paul Badura-Skoda, Kevin Kenner, Barry Douglas, Peter Donohoe just to mention a few.

Among other events is to be noted also the participation in the Lang Lang Inspires Mass Concert, which took place at the Royal Festival Hall and performances in other venues such as in St. James's Picadilly, St. Martin-in-the-Fileds, Steinway Hall, London and Suisse Romande.

Dan graduated a second Masters in collaborative piano at the HEMU and studied with professors such as Marc Pantillion, Beatrice Richoz, Todd camburn and Vincent Coq (Trio Wanderer). He accompanied the class of vocal teachers such as Janis Kelly, Russel Smythe, Leontina Vaduva, Brigitte Balleys and works for the moment for the Lausanne based opera studio of the Ribaupierre Music Institute led by Romanian soprano Ioana Bentoiu 

For two years, Dan also held the keyboard chair of the “Young Musicians Symphony Orchestra”.

Overseas, the young pianist has always invested his energy in promoting the culture of his native country, Romania. As evidence, he collaborated with the Romanian Cultural Institute in London, "The Romanian House in Switzerland" and the Romanian Embassy in Switzerland for different artistic and cultural projects. One of the most recent ones being the live broadcast of his master's thesis "The influence of the French school on the musical style of George Enescu" on the Swiss National Radio. Dan is an active member of Crescendo International as well as the founder and president of Swiss Cultural Association Crescendo Artists.

Dan completed a pedagogy-didactics course as well and started teaching early in his career. In London he taught piano in two speciality schools and through the years he has been succesful with many other students of all ages and levels.

For the moment Dan is playing solo and chamber music concerts around Europe and abroad and teaches piano in several schools in the French part of Switzerland.

 

Romanian version:

Dan Mărginean s-a născut în România unde a început studiul pianului la vârsta de 10 ani. Absolvent ca șef de promoție al Academiei de Muzică „Gh.Dima” din Cluj-Napoca, printre profesorii săi se numără Adriana Bera, Daniel Goiți, Silvia Sbârciu și mulți alții.

În 2010 Dan câștigă o bursă guvernamentală pentru a-și completa studiile de licență la Colegiul Regal de Muzică din Londra. În iulie 2012 absolvă cu distincție, îndrumat în studiile sale pianistice și de acompaniament de profesorii Niel Immelman, Vanessa Lararche și Elizabeth Burley (BBC Symphony Orchestra). Tot la Colegiul Regal Dan a urmat un curs de dirijat orchestral, la clasa profesorului Peter Stark.

În Mai 2012 Dan câștigă Bursa de Excelență a guvernului elvețian în vederea continuării studiilor de masterat la Haute École de Musique de Lausanne sub îndrumarea pianistului Jean-François Antonioli. Aici Dan continua studiile de dirijat și urmează un curs de instrumente de epocă – clavecin.

Dan este laureatul a diferite concursuri naționale și internaționale în Europa și Marea Britanie dintre care amintim: laureat al Concursului International de pian „Pro Piano” București, laureat al Concursului International de pian „C.Czerny”, Piatra Neamț, laureat al Concursului International de pian „G.Georgescu, Tulcea, si câștigător al multor altele precum Olimpiada Națională de Interpretare, Concursul „Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca, Concursului International de pian Jaques Samuels, Londra, premiul pentru cel mai bun acompaniator la Concursul Internațional de lieduri de Schumann, Londra și „Lions Club Musikpreis”, Germania.

Pe parcursul anilor, Dan a cântat recitaluri la Ateneul Român, Sala Radio, Sala Studio precum și Sala Filarmonicii din Cluj-Napoca și a susținut concerte in Franța, Elveția, Germania, Austria, Spania, Italia, Polonia, Africa de Sud și Marea Britanie dintre care anumite au fost transmise live la radio si la televizor.

Dan a participat la cursuri de măiestrie cu profesori precum Paul Badura-Skoda, Kevin Kenner, Barry Douglas, Peter Donohoe pentru a menționa doar cațiva. Printre alte evenimente, de notat este și participarea la concertul „Lang Lang Inspires Mass Concert”, care a avut loc la Royal Festival Hall, Londra si alte concerte in săli precum St. James's Picadilly, St. Martin-in-the-Fileds, Steinway Hall, Londra și Elveția.

Dan deține de asemenea și o diplomă de masterat în acompaniament pianistic obținută la aceeași Haute École de Musique de Lausanne, unde profesori i-au fost pianiști precum Marc Pantillion, Beatrice Richoz, Todd camburn și Vincent Coq (Trio Wanderer). De-a lungul anilor Dan a acompaniat așadar clasele de canto a Leontinei Văduva, Janis Kelly, Russel Smythe, Brigitte Balleys și este pentru moment corepetitorul clasei de operă condusă de soprana Ioana Bentoiu la Institutului de Muzica „Ribaupierre” din Lausanne.

Printre altele, timp de doi ani, Dan a fost pianistul Orchestrei Simfonice de Tineret din Londra.

Peste hotare, tânărul pianist s-a investit întotdeauna în promovarea culturii țării lui de baștină. În acest sens Dan a colaborat cu Institutul Cultural Român de la Londra, Casa Românilor din Elveția, Clubul Românilor din Baden precum și Ambasada României din Elveția pentru diferite proiecte culturale si artistice. Unul dintre cele mai recente proiecte a fost transmiterea in direct a tezei sale de masterat, intitulată „Influența școlii franceze asupra stilului muzical al lui George Enescu” pe postul de Radio Național Elvețian.

Dan este membru fondator al asociației Crescendo International și președintele asociației culturale elvețiene denumită Crescendo Artists.

Absolvent al unui curs de pedagogie și didactică, Dan a început sa predea pian devreme în cariera sa de muzician. În acest sens, în Londra Dan a predat pian în două școli de specialitate și pe parcursul anilor a avut succes cu mulți alți elevi de toate vârstele și toate nivelurile.

Pentru moment Dan susține concerte solo și de muzică de cameră în Europa și în afară și predă pian în mai multe școli de muzică în partea franceză a Elveției.